NOTA

Os equipos que todavía non enviaron a folla de inscripción todavía están a tempo de facelo. O procedemento é sinxelo: unha vez descargada a folla, hai que cubrir todos os campos cos datos do equipo e dos xogadores. A continuación hai que gardala e enviala á dirección de correo electrónico veteransf7@gmail.com.